Hankkeet

Vähäjärven kosteikkohanke sai rahoituspäätöksen kesällä 2012, rahoittajana Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus. Hankkeessa perustetaan Mankilan Vähäjärvelle monivaikutteinen kosteikko, kustannusarvio on 68 655 €.. Urakoitsijavalinta ja kilpailutus tehtiin syksyllä 2012 ja urakoitsijaksi valittiin Koneurakointi Jukka Tolonen. Työt alkoivat loppuvuodesta 2012 ja valmistui alkuvuodesta 2014. Vähäjärven kosteikon muutostyöt jatkuvat vielä vuoden 2015 loppuun.

Tarinoita Mankilasta oli yleishyödyllinen kehittämishanke, joka sai rahoituspäätöksen joulukuussa 2012. Rahoittajana on Nouseva Rannikkoseutu ry. Hankkeessa kerätään kylän tarinoita, jotka liittyvät tapahtumiin, ihmisiin tai paikkoihin. Kerätty aineisto kootaan kylän omaksi tarina-atlakseksi ja sijoitetaan kartalle. Tarinoita Mankilasta -hanke on päättynyt lokakuussa 2014. 

Kylätalon korjaustyöt ja maalämpöhanke on saanut rahoitusta Suomen Kotiseutuliitosta. Maalämpöurakka valmistui kesällä 2014, pääurakoitsijana toimi Siikalatvan LVI. Loput saatettiin loppuun vuonna 2016. Taloon uusittiin katto, rakennettiin terassi ja laavu sekä uusittiin lipputanko ja aita. Lisäksi rakennettiin varastorakennus sekä roskakatos.

KAISLAA-esiselvityshanke oli Keskipiste leaderin osarahoittama hanke, jossa nimensä mukaisesti selvitettiin järvikaislan käyttömahdollisuuksia. Hankkeen toteutuksesta vastasivat Kaarina Konola (p. 040 5783 514) ja Johanna Riepula (p. 050 5712 171). Hankeaika oli heinäkuu 2015 – heinäkuu 2016. Hankkeen kustannusarvio oli 9000€. KAISLAESITE

Mankilan Virkistysalueet -hankkeessa rakennetaan Vähäjärven kosteikolle sekä Selkäsaareen alueiden virkistyskäyttöä parantavia retkeilyrakenteita. Myös tämä hanke on saanut maaseudun kehittämisrahaa Keskipiste Leaderin kautta. Hankeaika on heinäkuu 2015 – heinäkuu 2018.

Mankilanjärven kunnostus on saanut rahoitusta PP ELY-keskuksesta, Vattenfall Oystä ja Siikalatvan kunnalta. kokonaisrahoitus on n. 61 000€ josta omarahoitusken osuus on 18 000€. Tästä vastikkeetonta talkootyötä on 11 000€.