16.7.2014

Terveisiä kuumankosteasta toimistosta, jossa ilmastointi ei toimi (tai ei säästösyistä ole päällä)!

No nyt on kesälomatkin reissattu omatoimisesti autolla ympäri Suomenmaan. Iloisella mielellä ja puutuneella peffalla takaisin töihin siis! Nyt onkin ilon aihetta, sillä SYKE:n analyysitulokset Mankilanjärvestä ovat saapuneet. Näytteestä analysoitiin mm. pH, sameus, kiintoaine, sähkönjohtavuus, kokonaistyppi sekä kokonaisfosfori. Myös monia muita, mutta tässäpä nämä meidän kannalta tärkeimmät, sillä samoja analyysejä mekin täällä labrassa ährätään, ehkä hiukkasen vajaammalla ammattitaidolla. Mutta kuitenkin.

Todistetusti tehty töitä. Kuvassa harjoittelija Dora.

SYKEn analyysitulosten mukaan järven pH on noin 6,7 ja sähkönjohtavuus noin 4,5 mS/m. Suomessa pintavesien pH on yleisesti noin 6 -8. Sähkönjohtavuus taas kuvaa veteen liuenneiden suolojen määrää, Suomen sisävesistöjen johtokyky on yleensä noin 5-10 mS/m, jos oikein muistan nippelitietoa muutaman viikon takaa. Hajakuormituksen (eli eri lähteistä järveen tulevien kuormittavien aineiden, kuten jätevesien myötä) sähkönjohtavuus saattaa nousta radikaalistikin. Sitten kun puhutaan useista kymmenistä millisiemenseistä per metri, kyseessä alkaa olla jo jätevesi. Joten normaaleissa lukemissa pyöriskellään sillä saralla.

Järven typpipitoisuudet ovat hyvin alhaisia (jes!). Kiintoaine taas kuvaa vedessä olevan hiukkasmaisen aineksen määrää. Puhtaassa, kirkkaassa vedessä kiintoainetta on alle 1 mg/l, kun taas Mankilanjärvessä kiintoaineksen määrä on noin 9,7 mg/l. Ei vielä paha, mutta toki näkösyvyys kärsii tästäkin määrästä kiintoainesta. Järviwiki –palvelusta löytyy näkösyvyyden ajankohtainen seurantataulukko, muuten. Toki täytyy muistaa, että kyseessä on luontaisesti rehevä, humuspitoinen vesistö, jossa jo luonnostaan kiintoaineen määrä on koholla, samalla tavalla kuin kaikissa muissakin Pohjanmaan vesistöissä. Tämä taas johtuu siitä, että suurin osa joista, puroista, uomista, mistä tahansa vesistöistä lähtee esimerkiksi suoalueilta, joista irtoaa luontaisesti veteen humusta. Omana tekijänään on myös suuri peltoala. Maanmuokkaus ja mullalla olevien peltojen eroosio aiheuttavat kiintoainepäästöjä vesistöihin.

Kokonaisfosfori vaikuttaa järven rehevöitymisasteeseen. Vesikasvien määrä vaikuttaa taas näkösyvyyteen. Näkymä Mankilanjärvelle 16.7.2014.

Kokonaisfosforilla taas on suuri merkitys järven rehevöitymiseen, sillä se on usein tärkein planktonlevän kasvua rajoittava ns. minimitekijä. Karussa vesistössä kokonaisfosforin pitoisuus on alle 15 µg/l, ylirehevässä vesistössä yli 100 µg/l. Mankilanjärvessä, joka on luontaisesti rehevä, kokonaisfosforin määrä on noin 44 µg/l.

Eipä ole analyysitulosten pohjalta siis mitään syytä huoleen, järvessä kaikki hyvin. Uimaan vain, sillä näiden lämpimien rantasäiden ansiosta veden lämpötila huitelee jo 23 asteessa! Todistettavasti järvestä löytyy myös kaloja. Sellaisen oli jokin tunnistamaton järvilintu käynyt onkimassa ja jättänyt joko lahjaksi tai uhkaukseksi lautalle. Myös vesimittareita luisteli sankoin joukoin lautan lähettyvillä, ja pahantahtoisen kuuloisia edelleen tunnistamattomia vesilintuja kierteli lautan yllä (joku niistä oli varmaan sen kalankin meille jättänyt), kun tänään 16. heinäkuuta lautalle soutelimme. Uistinvitaa on jo niin rehevästi, että se takertuu airoihin ja hankaloittaa muuten niin miellyttävää sunnuntaisoutelua.

Kala.

 

Vesimittari. Klikkaamalla kuvaa näet pedon lähempää!

Tässäpä nämä tärkeimmät kuulumiset, allekirjoittanut suuntaa töiden jälkeen rannalle – tällä kertaa ihan vain ruskettumaan.

Laura K.

Anturien puhdistusta. Työergonomia huipussaan! Kuvassa harjoittelija Dora.