2.7.2014

Hei taas! Heti alkuun muutamia kuvia:

Reikien tekoa kivikautisilla välineillä – ei edes porakonetta omisteta. Luovuus huipussaan! Kuva: Laura Karhu

 

Kuva: Laura Karhu

 

Valmis kori. Kuva: Laura Karhu

 Eilen oli nimittäin askartelupäivä! Muun labratyöskentelyn ohessa valmistimme kaksi kappaletta piileväkoreja, jotka upotetaan ilmeisesti Mankilanjärven lähettyville Siikajokeen. Koska en itsekään tiedä varmasti piilevistä mitään, vaikka olen niitä kerran joenuomassa istuskellen kivien päältä harjaillut, ajattelin selventää asian kaikille.

”Piilevät eli diatomit (Bacillariophyta) on ruskeisiin leviin kuuluva leväryhmä, johon kuuluu yleisimmän käsityksen mukaan noin 20 000 – 100 000 lähinnä yksisoluista lajia. Piileviä esiintyy kaikissa maailman vesissä; etenkin viileissä merissä ne muodostavat merkittävän osan kasviplanktonista. Piilevät ovat saaneet nimensä piidioksidista koostuvasta soluseinästään, joka muodostaa levälle kaksiosaisen kuoren. Piilevät ovat tavallisesti väriltään ruskehtavia ja muodoltaan silmiinpistävän symmetrisiä.”

Näin sanoo Wikipedia, jota ei enää ammattikorkeakoulutasolla hyväksytä lähteeksi.

”Virtavesissä pohjalevätutkimuksilla on merkittävä rooli tilan arvioinnissa ja seurannassa, koska pohjalevät muodostavat pienissä joissa ja puroissa usein merkittävimmän ja pysyvimmän perustuottajayhteisön. Fysikaalis-kemiallisista tekijöistä pohjalevien siintymiseen vaikuttavat valon lisäksi mm. pohjan laatu, veden virtausominaisuudet ja veden kemia.

- – kemiallisista tekijöistä merkittäviä ovat – ravinnepitoisuus ja helposti hajoavat orgaaniset yhdisteet, pH, humus ja kiintoaine. – - parhaiten sopeutuneet levälajit ovat alueella vallitsevia eli dominoivia, ja olosuhteiden muuttuessa myös levälajien väliset määräsuhteet muuttuvat. – - Piilevien lajikoostumus ilmentää kuitenkin usein ensisijaisesti veden laatua.” (Eloranta P., Karjalainen, S. & Vuori, K. 2007. Piileväyhteisöt jokivesien ekologisen tilan luokittelussa ja seurannassa – menetelmäohjeet. Ympäristöopas 2007. Oulu: Suomen Ympäristökeskus. Verkkojulkaisu: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38834/piilevajulkaisu_PPO.pdf?sequence=1)

Jokaisessa vesistössä on siis olemassa oma piileväkasvustonsa, joka pysyy suurin piirtein vakaana veden laadun pysyessä samanlaisena. On kuitenkin olemassa indikaattorilajeja, joiden läsnäolo kertoo esimerkiksi pH:n, kiintoaineen pitoisuuksien tai muun tekijän vaikutuksesta. Tämäpä selvä. Koreihin tosiaan tulee täytteeksi kiviä, ja kun nämä korit lasketaan vesistöön, tarttuvat piilevät kivien pintaan. Korien annetaan parisen viikkoa ilmeisesti liota ihan rauhassa. Sen jälkeen – jos vanha muistini vielä pystyy palaamaan muutaman vuoden taaksepäin – piilevät harjataan kivien pinnalta talteen.

Korit olisi ilmeisesti tarkoitus sijoittaa paikalleen vasta kun hankkeen vakituinen väki palaa lomiltaan, joten vasta silloin saadaan kuvia asennusoperaatiosta. Tässä kuitenkin vielä lisää kuvakimaraa heinäkuun alun iloksi.

Lautan näyttö. Kertoo senhetkiset analyysitulokset sensoreista. Kuva: Laura Karhu

 

pH:n mittaus juuri nostetusta vesinäytteestä 30.6.2014. Kuva: Laura Karhu

 

Lautta koko komeudessaan. Kuva: Laura Karhu

 

Lautalle nousu ilman lupaa kielletty! Kuva: Laura Karhu

Koska vettä tulee kuin saavista kaataen, on paikallaan toivotella mukavia kesälomahetkiä niille, jotka kesästä pääsevät nauttimaan :)

Laura K.

Projektiharjoittelija