Palvelut ja yritykset

Maatalous on edelleen alueella merkittävä elinkeino. Peltojen viljelty pinta-ala on yhteensä 1887,8 ha. Viljeypinta-ala tilaa kohti on 67,82 ha, joka valtakunnallisesti on varsin korkea.

Aktiivitiloja on yhteensä 28. Tuotantosuuntana lypsykarjatalous on 10 tilalla, hevostalous kahdella tilalla, lihanautojen kasvatus yhdellä, viljanviljely ja muu kasvintuotanto 14 tilalla sekä muu tuotanto/toiminta yhdellä.

Viljelijöistä 29 % on nuoria viljelijöitä eli alle 40-vuotiaita. Työssäkäyvistä valtaosa työskentelee kylän ulkopuolella.