8.11 makkarakeitto
15.11 kanapastakeitto
22.11 lihakeitto
29.11 lohikeitto